Nowe logo      Oni Nas wspierają !!!biskupiec

Aktualności, komunikaty

XXIV WARMIŃSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE „DROSZEWO 2017”

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 04, wrzesień 2017

biegi 

 

 

 

 Zawody odbędą się

w dniu 23 09 2017r. o godz. 10.00

w Droszewie

(Gmina Biskupiec) –boisko i okolica. 

 

   

 

 

 

 

 

 

         PROGRAM MINUTOWY  XXI WOJEWÓDZKICH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH  „DROSZEWO 2017”


Godz. 10.00 – uroczyste otwarcie zawodów
10.20 – start kategorii I 
10.35 – start kategorii II
10.40 – dekoracja zawodniczek kat.I
10.50 – start kategorii III
10.55 – dekoracja zawodników kat. II
11.05 – start kategorii IV
11.10 – dekoracja zawodniczek kat. III
11.20 - start kategorii V
11.25 - dekoracja zawodników kat. IV
11.35 - start kategorii VI
11.40 – dekoracja zawodniczek kat. V
11,45 – start kategorii VII
11.55 - dekoracja zawodników kat. VI
12.05 – podsumowanie zawodów dla Szkół Podstawowych
12.30 - podsumowanie zawodów dla Gimnazjów
- uroczyste zakończenie Imprezy

Regulamin poniżej ....

 

 

 

REGULAMIN

XXIV WARMIŃSKICH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
„DROSZEWO 2017”
W ramach powiatowego projektu „Sportowy Powiat Olsztyński”
Zawody dofinansowane przez Gminę BiskupiecI. CEL
- popularyzacja biegów jako najtańszej i najatrakcyjniejszej formy rekreacji
- inauguracja sportowego roku szkolnego
- wyłonienie najlepszych biegaczy województwa warmińsko – mazurskiego
- wyłonienie reprezentacji powiatu olsztyńskiego – ziemskiego na wojewódzkie indywidualne biegi przełajowe uczniów 
Gimnazjów (Mistrzostwa Powiatu) na Mistrzostwa Województwa WM SZS 
- wyłonienie najlepszych biegaczy w gminie Biskupiec
- samorealizacja dzieci i młodzieży poprzez sport
II. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Warmińsko – Mazurski Szkolny Związek Sportowy
- Warmińsko – Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
- Starostwo Powiatowe w Olsztynie
- Gmina Biskupiec
- Rada M – G Zrzeszenia LZS w Biskupcu
- Biskupiecki SZS w Biskupcu
- Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Czerwonce
- Sołectwo i LZS Droszewo
- Biskupiecka Federacja Sportu
III. TERMIN I MIEJSCE
Zawody odbędą się w dniu 23 09 2017r. o godz. 10.00 w Droszewie (Gmina Biskupiec) –boisko i okolica.
IV. UCZESTNICTWO
W zawodach mają prawo startu uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów, dopuszczeni przez lekarzy szkolnych do zajęć wychowania fizycznego. Zgłoszenia pisemnie, pocztą elektroniczną do dnia 15 09 2017r., (adres ZS Czerwonka, 11-300 Biskupiec, z dopiskiem „XXIV Warmińskie Biegi Przełajowe - Droszewo 2017”), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ze względów organizacyjnych prosimy o podanie przypuszczalnej ilości zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach.
V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i zespołowa. Klasyfikacja indywidualna w następujących kategoriach wiekowych:
I – dzw. Rocznik 2006 i młodsze (kl. V SP i mł) – dystans ok. 600 m.
II – chł. Rocznik 2006 i młodsi - dystans ok. 800 m.
III – dzw. Rocznik 2005 - 2004 (kl. VI - VII SP) – dystans ok. 800 m.
IV – chł. Rocznik 2005 - 2004 - dystans ok. 1000 m.
V – dzw. Rocznik 2003 - 2002 (Gimnazjum) - dystans ok. 1000 m.
VI – chł. Rocznik 2003 - 2002 - dystans ok. 2000 m.
VII - Bieg Przyjaźni VIP, Trenerów i Nauczycieli - dystans ok. 300 m.


Do klasyfikacji zespołowej (osobno dla SP i Gimnazjów) zaliczane będą wyniki zawodników z każdej szkoły w każdej kategorii wiekowej.
Punktacja do Klasyfikacji Szkół wg klucza:

I miejsce – 16 pkt 
II miejsce – 14pkt
III miejsce – 13 pkt 
IV miejsce – 11 pkt
V miejsce – 10 pkt 
VI miejsce – 9 pkt
VII miejsce – 7 pkt 
VIII miejsce – 6 pkt
IX miejsce – 5 pkt 
X miejsce – 4 pkt
XI miejsce – 3 pkt 
XII miejsce – 2 pkt
XIII – XX miejsce – 1 pkt 

Zwycięzcą zespołowym zostanie ta Szkoła, która zdobędzie największą ilość punktów. 
W przypadku zdobycia przez dwie lub więcej Szkoły równej ilości punktów, o wyższej lokacie decydować będzie w pierwszej kolejności większa ilość pierwszych miejsc, w następnej drugich itd.
VI. ZGŁOSZENIA
W wyjątkowych sytuacjach przyjmowane będą do godz. 9.30 w dniu 23 09 2017, pozostałe- patrz punkt IV 
VII. NAGRODY
Zawodnicy w każdej kategorii wiekowej za zajęcie miejsca I – III otrzymają medale. Za zajęcie miejsc I – X – dyplomy i ewentualnie nagrody rzeczowe.
W klasyfikacji zespołowej za zajęcie miejsc od I do VI Szkoły otrzymają dyplomy i puchary, za dalsze miejsca – dyplomy. Organizatorzy dopuszczają możliwość (w zależności od możliwości finansowych) rozdania większej ilości pucharów i nagród rzeczowych. 
VIII. UWAGI
- Zawody odbędą się bez względu na pogodę
- Wszystkie ekipy zobowiązane są do złożenia przed biegami imiennych list zawodników podpisanych przez Dyrektora Szkoły i Nauczyciela w-f
- Każdy zawodnik (zawodniczka) obowiązany jest do wypełnienia przed biegiem karty startowej (drukowanymi literami), którą obowiązany jest do przekazania sędziom na mecie biegu. Karty odbiera w sekretariacie opiekun grupy, istnieje możliwość wydrukowania kart startowych przed wyjazdem na zawody, zgodnie z załączonym wzorem. Mile widziane są agrafki do przypięcia kart.
- Organizator zapewnia posiłek wszystkim zawodnikom, opiekunom i kierowcom
- W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów w porozumieniu z organizatorami.
- Odprawa techniczna kierowników ekip – godzina 09.45
- Udział w zawodach jest bezpłatny, koszty dojazdu ponoszą jednostki delegujące.
- Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione w czasie trwania zawodów, które nie zostały zdeponowane do przechowania.
- Parking dla autokarów i samochodów osobowych znajdować się będzie w miejscach wskazanych przez organizatorów.
- W trakcie imprezy czynne będą stoiska handlowe
- Wszelkie informacje o zawodach uzyskać można telefonicznie pod numerem: 0 607 21 30 29.
- Biegamy bez kolców
- Internet: 
www.bfs.home.pl , , https://www.facebook.com/lzs.biskupiec ,https://www.facebook.com/biskupiecki.szs , https://www.facebook.com/bfs.biskupiec , https://www.facebook.com/SZS.Pow.Olsztynskiego ,https://www.facebook.com/WMSZS , https://www.facebook.com/wmzlzs/ 
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora


za Organizatorów

Dariusz Marchlewski

2011.
By: Fresh Joomla templates